Cerere de admitere

CERERE DE ADMITERE

În Căminul pentru persoane vârstnice FEBE

 

Loading...
Anexez la prezenta cerere următoarele acte:
  1. Copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
  2. Acte de identitate ale solicitantului – copie B.I./C.I./C.P., copie certificat de naștere;
  3. Acte de stare civilă ale solicitantului – copie certificat de căsătorie, sențință divorț – după caz, certificat de deces – după caz;
  4. Acte doveditoare ale veniturilor – decizie de pensionare, cupon de pensie, ajutoare sociale/speciale;
  5. Adeverință de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
  6. În caz că persoana solicitantă nu se poate reprezenta singură și este reprezentată de altcineva, se va atașa o copie după dispoziția de curator a reprezentantului legal;
0% Complete